5 Kasım 2009 Perşembe

Türkiye'de Yazılım Sektörü

Bilişimin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmaya geçiş aşamasında, yazılım, Türkiye için öncelikli sektörlerden biridir. Türkiye'de yazılım sektörü son yıllardaki bazı çabalara rağmen hala istenilen değerlere ulaşmamıştır. Büyüyen ekonomi, İnternet'in ve bilgisayarın yaygınlaşması ve bunun sonucunda oluşan talep şüphesiz "talep eğrisi"ni oldukça yukarılara çıkarmıştır.
Dünyada yazılım sektörünün önde gelen ülkeleri ABD, Almanya, İngiltere, Hindistan, İsrail, İrlanda ve İsveç. Türkiye, bu ülkeler kadar kapasiteli değil, ancak hızla yükselen ve gelişen bir potansiyele sahip.

Türkiye’nin yazılım ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında
  • Almanya
  • ABD
  • Hollanda
  • Romanya
  • İngiltere
gibi ülkeler başta geliyor.

Yazılım ithalatında ise
  • İrlanda
  • ABD
  • Almanya
  • İngiltere
  • Fransa
gibi ülkeler önemli bir yer tutuyor.

Ancak hükümet desteğiyle yapılacak bir atılımla yazılım sektöründe lider konumda bulunan Hindistan`ın yerini alarak, Avrupa`nın yazılım üssü olabileceği de hayal değil...

Türkiye`nin en büyük avantajı bilgisayarla tanışmış genç bir kitleye sahip olması. Avrupa ve ABD`deki yaş ortalamasının yükselmesi yazılım gibi genç beyinlere ihtiyaç duyulan sektörlerde, genç nüfusa sahip ülkelerin önemli ölçüde değerini artırıyor. Genç kesimin bilgisayar alanında kendini geliştirdiğini, hatta uzmanlaşmaya başladığını, bu değerlerin iyi yönlendirilmesi ve üniversitelerde yazılım alanına önem verilmesi kaçınılmaz. Türkiye`de genç işsizlerin yazılım sektörüne yönlendirilmesinin hem işsizliği önleyeceği hem de sektörün canlanacağı unutulmamalıdır.

Ar-Ge`ye ve gençliğe yatırım yapıldığı takdirde, Hindistan, İrlanda gibi dünyanın önemli yazılım üslerinden biri olacağı görülüyor. Ar-Ge çalışmalarının yapılmasında teknoparklar önemli bir yer tutuyor. Teknoparklarda ortaya çıkan disipline edilmiş doğru bilgi; şirketlere, sektörlere ve ülke ekonomisine aktarıldığında dikkat çekici büyüklüklere ulaşıyor. Yazılım çalışmalarında kullanım dili Türkçe ve İngilizce sürümleri olmak üzere iki çeşit olabilir. İki dilde yazılım hazırlanması; bir arıza durumunda, sorunun kısa sürede çözümlenebilmesini sağlar ve yurtdışına döviz çıkışı da önlenmiş olur.

Yazılım sektörünün en az turizm sektörü kadar ülkeye getirisi olduğu için, yazılımın ihraç edilmesi büyük önem kazanıyor. Tabi ki bu noktada hükümete büyük görevler düşüyor. Yazılım sektörünün ihracatının 2015 yılında 2 milyar Dolar’a ulaşacağı ve 2023 yılında ise turizmin gelirini aşacağı öngörülüyor. Yazılımda Ar-Ge çalışmalarında yapılacak yatırım 30 kat olarak geri dönüyor. Dünyadaki bilişim pazarının yaklaşık yüzde 20-25’ini oluşturan yazılım sektörünün öncelikli bir stratejik sektör olarak ele alınıp incelenmesi gerekiyor. YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) gibi derneklerin daha aktif rol oynamaları ve devlete bağlı yazılım üreten ve ihraç eden birimlerin kurulması gerekiyor. Ar-Ge Yasası’nda özellikle yazılıma önem verilmiş olup, özel şirketlerin de yazılıma yönelmeleri planlanmıştır.

Seçilmiş ülkeler itibariyle, yazılım pazarı büyüklüklerine bakıldığında Türkiye’nin ne kadar geride olduğu görülüyor:


Yazılım
sektörünün desteklenmesi halinde korsan yazılımların da önüne geçilebileceği dikkate alınmalıdır. Türkiye'deki korsan yazılım kullanım oranı yüzde 70, Avrupa'da bu rakam yüzde 35'ler civarındadır.

Kaynak:
Hüsamettin Çelik, 03.11.2009

Hiç yorum yok: