2 Ocak 2008 Çarşamba

Bilgi Yönetimi Nedir? Bazı Tespit ve Değerlendirmeler...

Bu tespitler ve değerlendirmeler, "İsmet Barutçugil, Bilgi Yönetimi, ISBN: 975-8515-26-8, 2002" kitabından alınmıştır.

- Bilgi yönetimi, Enformasyon Teknolojisi (ET) ile İnsan Kaynakları (İK) departmanlarını âdeta birleştirmektedir (S. 48).

- Bilgi yönetimi, geleneksel anlamda düşünüldüğünde, yüzyıllardır bilinen ve uygulanan bir süreçtir (S. 49).

- Bilgi yönetimi, en yalın şekilde, bilgiyi yaratmak, elde tutmak, paylaşmak ve geliştirmek için kullanılacak yeni radikal yollar olarak tanımlanmaktadır (S. 49).

- Bilgi yönetimi, organizasyonel amaçların daha iyi bir şekilde elde edilebilmesi için bireylere, takımlara ve bütün organizasyona bilginin kollektif ve sistematik olarak yaratılması, paylaşılması ve uygulanması için olanak sağlayan yeni bir disiplindir (S. 50).

- Bilgi yönetiminin organizasyon açısından anlamı pazarda var olmak ya da olmamaktır (S. 68).

- Bilgi yönetimi, organizasyonel bir vizyon olayıdır, insanla ilgilidir ve yapılan bir faaliyettir (S. 73).

- Bilgi yönetimi kendi başına bir amaç değildir. Temelindeki düşünce, bilgi üretim faktörünün getirisini arttırmak ve sağladığı fırsat ve üstünlüklerden yararlanmaktır (S. 77).

- Bilgi yönetimi genellikle, organizasyonların bilgi ile dost olacak şekilde gelişmelerini kolaylaştırıcı mekanizma olarak görülür (S. 78).

- Bilgi yönetimi uygulaması gerçekte çok yeni bir şey değildir. Yüzlerce yıldır aile işletmelerinin sahipleri ticari bilgilerini ve becerilerini çocuklarına aktarmışlardır. Usta sanatkârlar iş bilgilerini ve sanatkârlıklarını çıraklarına öğretmişlerdir. İşçiler iş başında düşüncelerini ve iş bilgilerini birbirleriyle alıp vermişlerdir (S. 95).

Bu kitaptan olan bütün alıntıları okumak için tıklayın...

Hiç yorum yok: