10 Ocak 2008 Perşembe

Bilgi Yönetimini Etkileyen Üç Temel Güç

1. Teknoloji
İletişim ve bilgi işlem merkezi alt yapısını da içerecek şekilde
- müşterinin,
- çalışanın ve
- organizasyonun
tüm enformasyonunu
- derleyen,
- işleyen,
- çoğaltan ve
- dağıtan
platformdur.

Netware, groupware teknolojileri, internet ve intranet, multimedya araçlar teknolojiyi ifade eder.

Teknolojinin önemi, enformasyona herkesin, günde 24 saat, yılda 365 gün, her yerden ulaşılabilirliğini sağlamasıdır.

2. Süreçler
Organizasyonun kültürünü destekleyen ve diğer iş sistemleriyle uyumunu sağlayan
- standartlar,
- raporlama sistemleri,
- karar alma ve sorun çözme prosedürleri,
- performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemleri.

3. Kültür
- Tutum ve davranış kalıpları,
- inançlar ve değerler sistemi,
- yönetim tarzları,
- gelenekler,
- kurumun vizyonu ve uzun dönemli amaçları
kültür kapsamında düşünülmelidir.

bkz. İsmet Barutçugil, Bilgi Yönetimi, ISBN: 975-8515-26-8, 2002, Sayfa 80

Bu kitaptan olan bütün alıntıları okumak için tıklayın...

Hiç yorum yok: