16 Ekim 2007 Salı

Doğru Karar Vermek için 8 Soru

P. Dufourmantelle'in; karar vermedeki yanlışları asgariye indirmek ve azami fayda sağlamak için tavsiye ettiği 8 soru:

1- Birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla müştereken karar vermeye mani bir durum var mıdır? Yoksa birlikte karar alınmalıdır.
2- Başkalarına danışmak için zaman müsait midir? Müsaitse mutlaka danışılmalıdır.
3- Kararın kalitesi hakkında bir şartınız var mıdır? Eğer kalite şartı taşımıyorsa verilen kararın bir anlamı olmaz.
4- Kaliteli, tam bir karar vermek için yeterli bilgiye sahip miyiz? Sahip değilse öğrenilmelidir.
5- Birlikte kaliteli karar verebilmek için, iş arkadaşlarımız yeterli bilgiye sahip midir? Değilse, bilgiye sahip olan yeni isimlerle ekibi takviye etmelidir.
6- Bu kararın arkadaşlarımız tarafından kabulünü dikkate aldınız mı? Etkili bir uygulama için dikkate almalıyız.
7- Çalışma arkadaşlarınız bu kararın meseleyi çözeceğine inanıyor ve varmak istediğimiz hedefi paylaşıyorlar mı? Cevabınız hayır ise bunları sağlamalısınız.
8- Meselenin halli için iyi bir karar alındığı hakkında yardımcılarımız arasında ciddi bir ihtilaf bekliyor muyuz? Cevabınız evet ise, ikili görüşmeler yoluyla 6. maddede belirtilen mutabakatı sağlamalıyız.

Sözün özü: "Bir karar alınırken, bütün bilgiler tam değerlendirilmiş, istişare edilmiş, riski göze alınmışsa, artık geri dönülmemelidir. Sonuç ne olursa olsun, böyle alınan bir karar iyi bir karardır."

Mahmut Harmancı, İşte Zaman Yönetimi, ISBN: 975-269-185-4, 2006, Sayfa 77

İşte Zaman YönetimiBu kitaptan olan bütün alıntıları oku...

Kitabı satın al...

Hiç yorum yok: